Photo © Richard Cliff - RNAS Yeovilton 2010

Photo © Richard Cliff – RNAS Yeovilton 2010