© Adam Duffield - Fighter Lineup - L'Epopee de l'Industrie et de l'Aeronautique

© Adam Duffield – Fighter Lineup – L’Epopee de l’Industrie et de l’Aeronautique